Vårt mål är att skapa tillväxt och entusiasm!

För oss är problemen inte bara problem, utan också möjligheter till utveckling och framgång. Förutom gedigen sakkunnighet bemästrar vi konsten att skapa en god anda och inspirerande atmosfär, även i de mest knepiska situationer. Tillsammans med oss får du uppleva inspirerande, glatt och produktivt arbete som verkligen tillför ditt företag mervärde.

Framtidskompetens: en proaktiv strategi

Är er strategi i framtidsform - kommer verksamheten fortfarande att existera efter 5 år? Är ni i behov av radikala reformer eller mindre justeringar? Följer ni systematiskt förändringar inom andra branscher och speglar ni dem mot er egen verksamhet?

Att vara framtidskompetent innebär att man kan uppfatta alternativa framtider och har förmågan att göra önskade förändringar och förnyas på operativ nivå. Med hjälp av vår framtidskompetens-modell skapar vi framtidshållbara strategier och utvecklar systematisk och flexibel framsyn till stöd för det framtida strategiska arbetet.

 • Framtidsorienterade strategiska processer för att säkerställa framgång.
 • Sparring av ledningsgrupper för att stödja framtidsinriktad strategisk förvaltning.
 • Framsyns-workshops, t.ex. vid företagets utvecklingsdagar.
 • Skräddarsydda keynote-tal.

Förändringskompetens: kund- och personalupplevelsen som drivkraft för förändring

Vill ni vara en drivande kraft i framtiden eller följer ni förändringarna och utvecklingen som åskådare? Hur förhåller ni er till förändringar; har ni möjligen fastnat i gamla välkända spår? Kan ni identifiera kundernas förändrade behov och hur utvecklar ni i verkligheten kundorienterade tjänster och produkter?

Förändringen och samarbetsandan får sin början från kafferummet, det vill säga från hela personalens inställning, entusiasm och förmåga till förändring. Förändringskompetens är både den enskilda personens förmåga att förnya sig och förändra sin verksamhet, och organisationens vision och flexibilitet för att möjliggöra förändringen.

 • Inspirerande förändringscoaching både för ledningen och hela personalen.
 • Interaktiva workshops för att utveckla kund- och personalupplevelserna.
   

Innoveringskompetens: Kontinuerlig förnyelse av verksamheten

Finns det utrymme för idéer och kan idéerna utnyttjas? Förmår ni bearbeta idéerna och förädla dem till framtida affärsverksamhet, verksamhetsmodeller, produkter och tjänster? Experimenterar ni med nya idéer i praktiken?

Att skapa idéer i sig är inte nödvändigtvis ett problem, men få idéer kan direkt utnyttjas i företag. Idéer behöver förädlas och berikas, och just här är det bra att använda sig av sitt team. Experimentering med nya saker i praktiken är också en viktig del av innoverinen.

 • Förändringsutbildning för att utveckla företagets innovationskultur.
 • Funktionella innovationsworkshops för att utveckla ny verksamhet.
 • Idé-workshops för att samla och förädla nya idéer.