Exempel på våra kunder

Tillsammans med våra kunder har vi lyckats bygga nytt och förbättra det befintliga – bekanta dig med några av dem!

Blev du intresserad? Tveka inte att ta kontakt, vi diskuterar gärna vad vi kan göra för ditt företag!

 • Family First Oy
  29.09.2017
  Family First Oy

  Utgångsläget
  Family First är ett startföretag som vill förnya arbetsvälmåendet. Syftet med samarbetet var att klargöra bolagets framtida vision och mål och att konkretisera tillväxtmål och åtgärder för de kommande tre åren.

  Vad gjordes? 
  Under tre halvdags-workshops utvecklades utöver själva målsättningen i synnerhet affärskunnandet och intäktsmodellen. För att gestalta den framtida verksamhetsmiljön användas Futures Platform-verktyget.

  Vad var resultatet? 
  Som ett resultat av arbetet förtydligades företagets fokus och de följande åtgärderna blev konkreta.

  "Samarbetet med Great Minds var mycket givande och öppnade våra ögon. Flera utvecklande samtal hölls och vi implementerade också en mer kritisk synvinkel på saker och ting. Niko och Kirsi är inte rädda för att säga saker högt och det var särskilt relevant i vår situation. Företag som vill nå snabb tillväxt och utvecklas behöver inte en klapp på axeln utan kritiskt, modigt och utvecklingsorienterat ”out of the box”-tänkande. "

  Susanna Mustajärvi, Family First Oy, VD www.familyfirst.fi

  Läs mer
 • LähiTapiola Pohjanmaa
  29.09.2017
  LähiTapiola Pohjanmaa

  Berättelsen kommer snart...

  Läs mer
 • The SHIFT Business Festival
  29.09.2017
  The SHIFT Business Festival

  Utgångsläge 
  Den internationella, två-dagar långa SHIFT-businessfestivalen samlar tillväxtföretag, investerare och inflytelserika personer. Evenemanget ordnas i huvudsak av en organisation som består av volontärer. Den årliga omsättningen på volontärer och organisatörer är en utmaning, särskilt vad gäller ledarskap och skapande av en företagskultur. Målet med SHIFT är xxxxxxxxxx och att fördubbla antalet besökare i jämförelse med föregående år.

  Vad gjordes? 
  Vi sparrade Shifts ledare och frivilliga organisation genom att organisera en serie workshops. Workshoppen skapade bland annat samarbetsanda genom att uppmuntra volontärerna att hitta sina egna styrkor och därigenom till exempel uppnå sina försäljningsmål och förverkliga ett professionellt evenemang. Efter workshopen organiserades ett möte där man behandlade responsen på vad som lyckades och misslyckades. Detta var för att säkerställa att de lyckade arrangemangen skulle tillämpas även vid framtida festivaler.

  Vad var resultatet? 
  Businessfestivalen överträffade mål för antalet besökare och arrangemangen fungerade mycket bra. Responsen från evenemanget var utmärkt. Också Great Minds respons från ledningsgruppen och volontärerna var utmärkt och vårt samarbete fortsätter med att utveckla businessmässan 2018.

  Sini Toivonen, Head of Sales www.theshift.fi

  Läs mer