Vi vill skapa en växande och inspirerande framtidens företagsverksamhet

Vår dröm är att hjälpa tillväxtföretag att förverkliga sin egen dröm!

Great Minds är mer än bara ett företag, det är den attityd och det verksamhetssätt som förenar oss. Vi är övertygade om att människans enorma potential frigörs, då var och en får jobba med för en själv relevanta områden. Vi, greatmindsarna, har en lång och mångsidig erfarenhet av att utveckla verksamheten inom olika branscher och av olika fenomen i arbetslivet. I utvecklandet av våra kunders verksamhet hämtar vi substans både ur våra egna erfarenheter och från de nya idéer och insikter som föds genom vårt samarbete.

Vi utmanar antaganden och inför förändring i vardagen

Hos Great Minds specialiserar vi oss på strategiutveckling och företagsutbildning. Vi utvecklar både ditt och din organisations framtidsform och strategiska tänkande. Vi utvidgar era perspektiv, skakar om grundläggande antaganden och ger er verktyg för förverkligandet av ett nytt innovativt verksamhetssätt. För att lyckas i denna värld som är i ständig förändring, måste företag kunna förnyas strategiskt och genomföra reformer i praktiken, och det ofta i snabb takt.

Just nu utmanar till exempel digitaliseringen och den tekniska utveckling radikalt organisationers verksamhet. Vi tror att människan och tekniken tillsammans utgör en oslagbar kombination. Förändringar bör genomföras på ett sådant sätt att bådas styrkor utnyttjas och processerna förnyas utifrån kundens perspektiv.

Vi implementerar kundspecifika lösningar

Vi jobbar med våra kunder och sparrar dem bara på den nivå och i den omfattning som är mest lämplig i varje enskilt fall. Vi förbereder, konsulterar, organiserar workshops, agerar medlemmar i våra kunders ledningsgrupper och vi håller skräddarsydda keynote – tal.

Titta in på vår sida Vad vi gör för att se hur vi kan hjälpa just ditt företag. Konkreta exempel på kundprojekt finns på sidan Kunders berättelser.