Tavoitteena on luoda kasvua ja innostusta!

Meille ongelmat eivät ole vain ongelmia, vaan mahdollisuuksia kehittymiseen sekä menestymiseen. Vankan asiaosaamisen lisäksi meillä on taito luoda hyvää henkeä ja innostavaa ilmapiiriä, kiperissäkin tilanteissa. Kanssamme koet innostavan, iloisen ja tuloksellisen työskentelyn, joka todella tuo lisäarvoa yrityksellesi.

Tulevaisuuskuntoisuus: ennakoiva strategia

Onko strategianne tulevaisuuskuntoinen – kantaako bisnes vielä 5 vuoden kuluttua? Tarvitaanko radikaaleja uudistuksia vai pienempää säätöä? Seuraatteko systemaattisesti myös muilla aloilla tapahtuvia muutoksia ja peilaatteko niitä omaan toimintaanne?

Tulevaisuuskuntoisuus on vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamista ja kykyä toteuttaa haluttuja muutoksia sekä uudistua toiminnan tasolla. Tulevaisuuskuntoisuus -mallimme avulla autamme rakentamaan tulevaisuuskuntoisia strategioita ja kehittämään systemaattista ja ketterää ennakointia strategiatyön tueksi jatkossa.

  • Tulevaisuuspainotteiset strategiaprosessit menestyksen varmistamiseksi.
  • Johtoryhmien sparraukset tulevaisuuskuntoisen strategisen johtamisen tueksi.
  • Yksittäiset tulevaisuustyöpajat esim. yrityksen kehityspäivillä.
  • Räätälöidyt keynote-puheenvuorot.

Muutoskuntoisuus: asiakas- ja työntekijäkokemus muutoksen veturina

Haluatteko olla tulevaisuuden tekijöitä vai seuraatteko sivusta muutosta ja kehitystä? Miten teillä suhtaudutaan muutokseen; ollaanko kenties urauduttu tuttuihin toimintatapoihin? Tunnistatteko asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja miten kehitätte aidosti asiakaslähtöisiä palveluja ja tuotteita?

Muutos ja tekemisen meininki lähtevät kahvihuoneesta eli koko henkilöstön asenteesta, innostuksesta ja muutoskuntoisuudesta. Muutoskuntoisuus on sekä yksilön kykyä uudistua ja muuttaa toimintaansa että organisaation näkemystä ja joustavuutta mahdollistaa muutoksen toteutuminen.

  • Innostavat muutosvalmennukset niin johdolle kuin koko henkilöstölle.
  • Osallistavat työpajat asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehittämiseksi.

Innovointikuntoisuus: liiketoiminnan jatkuva uudistaminen

Onko ideoinnille tilaa ja saadaanko ideat talteen? Kyetäänkö idea-aihiot jalostamaan ja rikastamaan tulevaisuuden liiketoiminnaksi, toimintamalleiksi, tuotteiksi ja palveluiksi? Kokeillaanko uusia ideoita käytännössä?

Ideointi itsessään ei ole välttämättä ongelma, mutta harvat ideat ovat suoraan hyödynnettävissä liiketoimintaan. Ideoita täytyy jalostaa ja rikastaa ja siinä on hyvä käyttää joukkovoimaa. Uusien asioiden kokeilu käytännössä on myös tärkeä osa innovointia.

  • Muutosvalmennus yrityksen innovaatiokulttuurin kehittämiseksi.
  • Toiminnalliset innovaatiotyöpajat uuden liiketoiminnan kehittämiseksi.
  • Ideointityöpajat uusien ideoiden keräämiseksi ja niiden jatkojalostamiseksi.