Contact information

Kirsi Kostia

Kirsi Kostia

Pragmatist (the CEO)

0400 916 979
kirsi.kostia@greatminds.fi

   

Kirsi is an innovative and inspiring business and talent developer. She has extensive experience with strategy-based capacity building and change management with customer organisations. Kirsi also has leadership experience from growing an expert services business through service development, digitalisation, and sales development. In addition, Kirsi is an experienced speaker and trainer. In her earlier work as Director of Management Training at the Turku School of Economics, she planned and implemented numerous corporate management trainings and workshops. She is a Doctor of Economic Sciences, and specialises in strategic management. Currently, she is particularly interested in the future of work and management.

Niko is a passionate futurist, a management consultant, and entrepreneur who is particularly interested in the future of work and leadership, the future of retail, and technological innovations. He is excited about questioning the thinking and practices of organisations - when sparring companies, he maintains a cheerful attitude even when discussing difficult questions. He has extensive experience as a consultant in various business sectors where he has systematically integrated knowledge and emotions to achieve concrete results. In addition to company-specific and tailor-made coaching, Niko is an experienced seminar and conference speaker.

Partners

Ville Suomäki

Psychologist
041 527 2772

Ulrika Björkstam 

Coach
044 972 2171

Great Minds Oy

Werstas
Tykistökatu 4 B, 5th floor
FI-20520 Turku
Finland

Business ID 2558760-2 / VAT FI25587602

Invoicing information:

Online invoice address: 003725587602
Intermediary information: E204503
Intermediary: OpusCapita Solutions Oy

Interested? Leave us your contact information, we will get in touch!

Ask more about our services. We will be happy to tell you more.

Register Description

Minuun saa olla yhteydessä
Minuun saa olla yhteydessä

Register Description

Great Minds Oy tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä 

Great Minds Oy, y-tunnus 2558760-2

Yhteystiedot: 
 Tykistökatu 4 B 
 20520 Turku 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Great Minds Oy
Tykistökatu 4 B 
20520 Turku 
info@greatminds.fi 

2. Rekisteröidyt 

Yrityksen nykyiset asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella  
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla tai verkkosivuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeella kysytty lupa markkinointiin) 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • asiakassuhteen hoitaminen 
 • palveluistamme kertominen 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot 

 • nimi 
 • yritys
 • osoite 
 • sähköposti 
 • puhelinnumero 


Asiakastiedot 

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista 

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseeninfo@greatminds.fi

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • julkisista tietolähteistä ja hakupalveluista
 • julkisilta www-sivuilta

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Great Minds Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

7. Käsittelyn kesto 

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan pyytämällä sitä sähköpostitse osoitteesta info@greatminds.fi.

8. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Tietoja saatetaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

13.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.