The SHIFT Business Festival

Lähtötilanne
Kansainvälinen, kaksipäiväinen SHIFT -businessfestivaali kerää yhteen kasvuyritykset, sijoittajat ja vaikuttajat. Tapahtuma toteutetaan pääosin vapaaehtoisista koostuvan organisaation voimin. Vapaaehtoisuus ja tekijöiden vuosittainen vaihtuvuus tuovat haastetta etenkin johtamiseen ja toimintakulttuurin rakentamiseen. SHIFTin tavoitteena on olla osallistava yritystapahtuma, joka tuo eri kokoiset ja eri alan yritykset yhteen. SHIFT keräsi ensimmäisenä vuonna yli 1000 kävijää ja vuonna 2017 tapahtuman tavoitteena oli tuplata edellisen vuoden kävijämäärä.

Mitä teimme?
Sparrasimme Shiftin johtoa ja vapaaehtoisorganisaatiota järjestämällä työpajojen sarjan. Työpajoissa muun muassa luotiin yhteishenkeä innostamalla vapaaehtoisia löytämään omat vahvuutensa ja sitä kautta saavuttamaan esimerkiksi myyntitavoitteensa sekä toteuttamaan ammattimainen tilaisuus. Tapahtuman jälkeen järjestettiin onnistumisia ja epäonnistumisia kokoava palautetilaisuus. Tällä pyrittiin varmistamaan hyvien käytäntöjen siirtyminen tuleviin festivaaleihin.

Mitä saatiin aikaan?
Businessfestivaali ylitti tavoitteensa kävijämäärän suhteen ja järjestelyt toimivat erittäin hyvin. Tapahtuman saama palaute oli erinomaista. Myös Great Mindsin saama palaute johdolta ja vapaaehtoisilta oli erinomaista ja yhteistyömme jatkuu vuoden 2018 businessfestivaalin kehittämiseksi.

"Kirsin ja Nikon kanssa on mukava työskennellä. Luotimme heidän ammattitaitoonsa heti alusta asti. Eritoten mieleeni on jäänyt SHIFTin viimeinen sessio, jossa vapaaehtoiset pystyivät avoimesti antamaan palautetta kuluneesta vuodesta. En usko, että ilman Great Mindsia palautetilaisuudesta olisi tullut meille niin hyödyllinen."

-Sini Toivonen, Head of Sales, SHIFT