Family First Oy

Lähtötilanne
Family First on työhyvinvointia uudistava start-up yritys. Yhteistyön tavoitteena oli kirkastaa yrityksen tulevaisuuden visio ja päämäärä sekä konkretisoida kasvun tavoitteet ja toimenpiteet seuraaviksi kolmeksi vuodeksi.

Mitä tehtiin? 
Kolmen puolen päivän työpajan aikana kehitettiin tavoitteiden lisäksi etenkin liiketoimintaosaamista ja ansaintamallia. Tulevaisuuden toimintaympäristön hahmottamisen apuna käytettiin Futures Platform työkalua.

Mitä saatiin aikaan? 
Työn tuloksena yrityksen fokus selkiintyi ja seuraavaksi otettavat askeleet konkretisoituivat.

”Yhteistyö Great Mindsin kanssa oli hyvin antoisaa ja silmiä avaavaa. Saimme aikaan paljon kehittäviä keskusteluja sekä myös kriittistäkin näkökantaa asioihin. Niko ja Kirsi eivät pelkää sanoa asioita ääneen ja tämä oli meille erityisen merkityksellistä. Nopeaa kasvua ja kehitystä hakeva yritys ei kaipaa pääntaputtelijoita, vaan kriittistä, rohkeaa ja kehitystä tukevaa ajattelua out of the box -periaatteella.”

Susanna Mustajärvi, Family First Oy, toimitusjohtaja www.familyfirst.fi