Ennakointi luo ketteryyttä

Maailman muuttuessa koko ajan vauhdikkaammin, moni yritys on alkanut arvostaa ketterää strategiaa - strategiaa, jota muokataan matkan varrella kohti tavoitteita. Joustavuus onkin nykyaikana äärimmäisen tärkeä menestystekijä. Mutta joustavuuden ja ketteryyden kääntöpuolella piilee riski: pahimmillaan ketteryys muuttuu pelkäksi reagoinniksi ja siten kilpailijoiden ehdoilla toimimiseksi.

Jos ketteryydestä tulee lyhytnäköisyyttä, alkaa yrityksen strategiatyö muistuttaa autolla ajamista pimeässä lyhyillä ajovaloilla. Tätä voidaan estää ennakoinnilla.

Ennakointi sisältää kaksi perusperiaatetta: sen avulla voidaan luoda näkemys tulevaisuudesta (oikeastaan mahdollisista tulevaisuuksista), ja sen avulla voidaan aktiivisesti vaikuttaa oman tulevaisuutemme muotoutumiseen. Tulevaisuus ei siis vain tapahdu meille, vaan me voimme itse siihen vaikuttaa ja tehdä siitä meille suotuisaa.

Ennakointia täydentää ymmärrys menneestä, nykytilasta sekä jatkuvuuden todennäköisyydestä. Ennakointiin kuuluu myös toimialat ja ilmiöt ylittävää analyysiä sekä tulevaisuuden heikkojen signaalien, trendien ja villien korttien havainnointia. Näistä kaikista voidaan muodostaa valistunut ennuste tulevasta ja tunnistaa mahdollisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

Jos ajattelemme tulevaisuutta vain jatkumona menneisyydelle ja nykyisyydelle, suljemme aika paljon mahdollisia tapahtumia ja ilmiöitä pois. Tällöin tulevaisuus voi niin sanotusti yllättää.

Ennakointia tekemällä voimme valmistautua tulevaisuuteen parhaalla mahdollisella tavalla. Trendit ja megatrendit kuvaavat jo tunnistettuja ilmiöitä ja kehityssuuntia. Näitä trendikatsauksia julkistetaan paljon ja niitä voi ja kannattaa hyödyntää. Monet niistä ovat aika yleisellä tasolla (kuten globaalit yhteiskunnalliset kehityssuunnat) ja omaa toimialaa ja rajatumpia ilmiöitä koskevia trendejä ei aina löydy valmiina. Suomessa esimerkiksi Sitra julkaisee megatrendejä (www.sitra.fi) valikoiduilta aloilta ja globaalisti esimerkiksi Millenium-projektin 15 Global Challenges on tutustumisen arvoinen (www.millenium-project.org)

Heikot signaalit ovat orastavia merkkejä alkavista ilmiöistä. Kaikista signaaleista ei tule koskaan ilmiötä tai trendiä. Mutta heikot signaalit yhdistettynä näkemykseen ja kokemukseen voivat olla todellinen taikakalu ennakointityössä. Signaaleja kannattaa tarkkailla laajalla skaalalla, usein uudet asiat tulevat toisilta toimialoilta tai toimialojen rajapinnoilta. Villit kortit ovat taas yllättäviä ja merkittäviä tapahtumia, jotka voivat muuttaa kokonaisia toimialoja tai vaikuttavat laajasti globaalisti tai yhteiskunnallisesti. Näistä esimerkkinä vaikkapa Venäjän asettamien vastapakotteiden vaikutus suomalaiselle elintarviketeollisuudelle.

Ympäristön ja sen muutosten aistiminen on tärkeä osa strategiaa. Se lisää näkyvyyttä eteenpäin ja mahdollistaa valmistautumisen erilaisiin vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Se parantaa ketteryyttä ja erityisesti proaktiivisuutta. Tuntemalla tulevaisuutta voidaan omaa tulevaisuuspolkua vahvistaa ja tehdä sitä suotuisaksi omalle toiminnalle. Menestys ei useinkaan ole sattumaa, vaan pitkäjänteistä työtä haluttuun suuntaan. Ennakointi antaa myös lisänäkemystä investointien tekemiseen, mikä on äärimmäisen tärkeää, kun investointien kohdalla puhutaan usein jopa 10-20 vuoden aikajänteestä ja vaikutusajasta.

Haluatko kokeilla pitkillä valoilla ajamista tai jopa katsastaa näkymää valonheittimellä?

Great Minds Oy tekee ennakointia, valmentaa ennakointiosaamista ja järjestää tulevaisuustyöpajoja, jotta tulevaisuus ei yllättäisi.