LähiTapiola Pohjanmaa

Lähtötilanne
LähiTapiola Pohjanmaalla oli halu vahvistaa elämänturvastrategian toteutumista parantamalla asiakaskokemusta ja varmistamalla aiemmin uudistetun organisaation toimivuutta. Erityisesti haluttiin muutosta organisaation toimintatapoihin ja johtamiskäytäntöihin.

Mitä teimme?
Vedimme yhtiön johdolle ja esimiehille työpajojen sarjan, jossa keskityttiin asiakaskokemuksen johtamiseen ja organisaation itseohjautuvuuden tukemiseen. Työpajojen rinnalla käytössä oli sähköinen alusta, jossa esille nostettuja aiheita työstettiin työpajojen välisenä aikana. Myös koko henkilöstölle vedettiin osallistavien ja aktivoivien valmennuksien sarja. Teemoina näissä olivat mm. asiakaskokemuksen kehittäminen ja oman muutoskyvyn parantaminen.
Työpajojen lisäksi Great Minds on pitänyt ajatuksia ravistelevia puheenvuoroja LähiTapiola Pohjanmaan puolivuosittaisilla kehityspäivillä. Puheenvuorot ovat osaltaan tukeneet valmennuksissa esille nostettuja aiheita.

Mitä saimme aikaan?
Työskentelyn aikana syntyneitä uusia ideoita ja oivalluksia viedään käytäntöön niin johdon kuin henkilöstön osalta. Lopuksi tuotettiin selkeä tehtävälista, jonka toteuttaminen vastuutettiin nimetyille henkilöille. 

Prosessin aikana myös koko yhtiötasolla mitattu asiakastyytyväisyys parani merkittävästi ja asetetut tavoitteet jopa ylitettiin.