Esimerkkejä asiakkaistamme

Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme onnistuneet rakentamaan uutta ja parantamaan jo olemassa olevaa – tutustu heistä muutamiin

Kiinnostuitko? Älä epäröi ottaa yhteyttä, katsotaan mitä voimme tehdä yrityksesi eteen!

 • The SHIFT Business Festival
  18.08.2017
  The SHIFT Business Festival

  Lähtötilanne
  Kansainvälinen, kaksipäiväinen SHIFT -businessfestivaali kerää yhteen kasvuyritykset, sijoittajat ja vaikuttajat. Tapahtuma toteutetaan pääosin vapaaehtoisista koostuvan organisaation voimin. Vapaaehtoisuus ja tekijöiden vuosittainen vaihtuvuus tuovat haastetta etenkin johtamiseen ja toimintakulttuurin rakentamiseen. SHIFTin tavoitteena on olla osallistava yritystapahtuma, joka tuo eri kokoiset ja eri alan yritykset yhteen. SHIFT keräsi ensimmäisenä vuonna yli 1000 kävijää ja vuonna 2017 tapahtuman tavoitteena oli tuplata edellisen vuoden kävijämäärä.

  Mitä teimme?
  Sparrasimme Shiftin johtoa ja vapaaehtoisorganisaatiota järjestämällä työpajojen sarjan. Työpajoissa muun muassa luotiin yhteishenkeä innostamalla vapaaehtoisia löytämään omat vahvuutensa ja sitä kautta saavuttamaan esimerkiksi myyntitavoitteensa sekä toteuttamaan ammattimainen tilaisuus. Tapahtuman jälkeen järjestettiin onnistumisia ja epäonnistumisia kokoava palautetilaisuus. Tällä pyrittiin varmistamaan hyvien käytäntöjen siirtyminen tuleviin festivaaleihin.

  Mitä saatiin aikaan?
  Businessfestivaali ylitti tavoitteensa kävijämäärän suhteen ja järjestelyt toimivat erittäin hyvin. Tapahtuman saama palaute oli erinomaista. Myös Great Mindsin saama palaute johdolta ja vapaaehtoisilta oli erinomaista ja yhteistyömme jatkuu vuoden 2018 businessfestivaalin kehittämiseksi.

  "Kirsin ja Nikon kanssa on mukava työskennellä. Luotimme heidän ammattitaitoonsa heti alusta asti. Eritoten mieleeni on jäänyt SHIFTin viimeinen sessio, jossa vapaaehtoiset pystyivät avoimesti antamaan palautetta kuluneesta vuodesta. En usko, että ilman Great Mindsia palautetilaisuudesta olisi tullut meille niin hyödyllinen."

  -Sini Toivonen, Head of Sales, SHIFT

  Lue lisää
 • LähiTapiola Pohjanmaa
  18.08.2017
  LähiTapiola Pohjanmaa

  Lähtötilanne
  LähiTapiola Pohjanmaalla oli halu vahvistaa elämänturvastrategian toteutumista parantamalla asiakaskokemusta ja varmistamalla aiemmin uudistetun organisaation toimivuutta. Erityisesti haluttiin muutosta organisaation toimintatapoihin ja johtamiskäytäntöihin.

  Mitä teimme?
  Vedimme yhtiön johdolle ja esimiehille työpajojen sarjan, jossa keskityttiin asiakaskokemuksen johtamiseen ja organisaation itseohjautuvuuden tukemiseen. Työpajojen rinnalla käytössä oli sähköinen alusta, jossa esille nostettuja aiheita työstettiin työpajojen välisenä aikana. Myös koko henkilöstölle vedettiin osallistavien ja aktivoivien valmennuksien sarja. Teemoina näissä olivat mm. asiakaskokemuksen kehittäminen ja oman muutoskyvyn parantaminen.
  Työpajojen lisäksi Great Minds on pitänyt ajatuksia ravistelevia puheenvuoroja LähiTapiola Pohjanmaan puolivuosittaisilla kehityspäivillä. Puheenvuorot ovat osaltaan tukeneet valmennuksissa esille nostettuja aiheita.

  Mitä saimme aikaan?
  Työskentelyn aikana syntyneitä uusia ideoita ja oivalluksia viedään käytäntöön niin johdon kuin henkilöstön osalta. Lopuksi tuotettiin selkeä tehtävälista, jonka toteuttaminen vastuutettiin nimetyille henkilöille. 

  Prosessin aikana myös koko yhtiötasolla mitattu asiakastyytyväisyys parani merkittävästi ja asetetut tavoitteet jopa ylitettiin.

  Lue lisää
 • Family First Oy
  18.08.2017
  Family First Oy

  Lähtötilanne
  Family First on työhyvinvointia uudistava start-up yritys. Yhteistyön tavoitteena oli kirkastaa yrityksen tulevaisuuden visio ja päämäärä sekä konkretisoida kasvun tavoitteet ja toimenpiteet seuraaviksi kolmeksi vuodeksi.

  Mitä tehtiin? 
  Kolmen puolen päivän työpajan aikana kehitettiin tavoitteiden lisäksi etenkin liiketoimintaosaamista ja ansaintamallia. Tulevaisuuden toimintaympäristön hahmottamisen apuna käytettiin Futures Platform työkalua.

  Mitä saatiin aikaan? 
  Työn tuloksena yrityksen fokus selkiintyi ja seuraavaksi otettavat askeleet konkretisoituivat.

  ”Yhteistyö Great Mindsin kanssa oli hyvin antoisaa ja silmiä avaavaa. Saimme aikaan paljon kehittäviä keskusteluja sekä myös kriittistäkin näkökantaa asioihin. Niko ja Kirsi eivät pelkää sanoa asioita ääneen ja tämä oli meille erityisen merkityksellistä. Nopeaa kasvua ja kehitystä hakeva yritys ei kaipaa pääntaputtelijoita, vaan kriittistä, rohkeaa ja kehitystä tukevaa ajattelua out of the box -periaatteella.”

  Susanna Mustajärvi, Family First Oy, toimitusjohtaja www.familyfirst.fi

  Lue lisää