Leading change. Here's how we can help.

Our combined expertise is deep and wide, and our mutual passion is problem solving. We're eager to hear what we can do to help your organization succeed!

Get in touch

Change

We help tackle change. We boost the implementation of change by offering tools to probe the external change drivers and to develop internal change capabilities. 

Leadership

We provide sparring for management teams and boards in tackling and implementing change. We have insight in strengthening the talent of executives and the innovation capabilities of their businessess. We help leaders think unlike. 

Foresight and Dynamic Capabilities

There are two ways to view change as an opportunity: the organization can prepare for the alternative futures or it can become more agile in reacting to the unexpected. We offer corporate foresight services and develop the dynamic capabilities of the organization.

Corporate Culture and Communications

There is one thing all successful organizations have in common: enthusiastic and results-oriented people who pull together. We help to analyze and develop the culture of the organization and its internal communications - and by doing so often end up helping also in the external communications.

Muutoksen johtaminen. Näin voimme auttaa.

Yhdistetty osaamisemme on syvää ja laajaa. Yhteinen intohimomme on ongelmien ratkaisu. Haluamme kuulla miten voimme auttaa sinun organisaatiotasi menestymään!

Ota yhteyttä

Muutos

Autamme muutoksen haltuunotossa. Tarjoamme työkaluja sekä muutostarpeita synnyttävien ulkoisten tekijöiden havainnointiin että organisaation sisäisen muutoskyvykkyyden kehittämiseen - muutoksen läpiviemiseen.

Johtajuus

Great Mindsin osaajilla on yhteensä vuosikymmenten kokemus johtajuuden kehittämisestä. Sparraamme niin henkilökohtaisen johtajuuden kehittämisessä kuin esimerkiksi johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyssäkin.

Ennakointi ja muutoskyvykkyys

On kaksi tapaa nähdä muutos mahdollisuutena: organisaatiot voivat pyrkiä systemaattisesti luotaamaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, tai ketteröittää kykyään reagoida yllättäviinkin eteen tuleviin asioihin. Me tarjoamme sekä ennakointipalveluita että muutoskyvykkyyden kehittämistä.

Toimintakulttuuri ja viestintä

Menestyviä organisaatioita yhdistää yksi asia: niissä ihmiset innostuvat yhdessä yhteisistä tavoitteista ja saavat vuorovaikutuksessa tuloksia aikaan. Me autamme analysoimaan ja kehittämään organisaation kulttuuria ja sisäistä viestintää - ja siinä sivussa tulemme usein tehneeksi palveluksen myös ulkoiselle viestinnälle.

ADVISING AUDIT COACHING CONSULTING FACILITATION KEY-NOTE-SPEAKING MENTORING RESEARCH SPARRING TRAINING

CHANGE DIGITALIZATION INNOVATION RESOURCE-BASED-VIEW UNCERTAINTY-TOLERANCE